GRATIS VERZENDING

vanaf 200€

Retourneren binnen 14 dagen

Pepersonaliseerde kleren

Bekijk details

PRIVACYBELEID

Geachte koper,

Met ingang van 25.05.2018, treedt Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, tevens bekend als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), in werking in alle lidstaten van de Europese Unie (EU).

De AVG versterkt de eerdere wetgeving en harmoniseert deze in de gehele EU. Roemenië kent momenteel wet nr. 677/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, waarvan de bepalingen momenteel al worden toegepast door IELM (FILIP AND FAMILY). In alle contractuele documenten zullen verwijzingen naar wet nr. 677/2001 worden vervangen door verwijzingen naar de AVG.

1) Wij respecteren de vertrouwelijkheid van uw gegevens en uw keuzes.

2) Wij garanderen dat beveiliging en veiligheid deel uitmaken van al onze activiteiten.

3) Wij zullen u alleen op uw verzoek marketingboodschappen toesturen. En u kunt uw voorkeuren hiervoor te allen tijde wijzigen.

4) Wij zullen uw gegevens niet doorgeven of verkopen.

5) Wij werken alleen met betrouwbare partners zodat we de veiligheid van uw gegevens en een optimale dienstverlening kunnen garanderen.

6) Wij zijn transparant met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens.

7) Wij gebruiken uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor u vooraf toestemming hebt gegeven.

8) Wij zullen uw rechten respecteren en altijd onze best doen om zo efficiënt mogelijk aan uw verzoeken gehoor te geven, in overeenstemming met onze wettelijke en operationele verantwoordelijkheden.

Om u meer inzicht te bieden in onze privacypraktijken beschrijven we hieronder de typen persoonlijke gegevens die we van u of middels onze interacties met u kunnen ontvangen, hoe we deze kunnen gebruiken, met wie we deze kunnen delen, hoe wij ze beschermen en beveiligen, evenals uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Het kan natuurlijk voorkomen dat niet alle situaties op u van toepassing zijn. Dit privacybeleid geeft een overzicht van alle mogelijke scenario's van contact tussen ons.

Des te meer contact wij hebben, des te beter wij u leren kennen en wij in staat zijn u meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt of wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken we deze in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 677/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en van Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Commissie van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via dataprotection@ielm.nl.

 1. Wie is iELM?
 2. Wat zijn persoonlijke gegevens?
 3. Wat is verwerking van persoonlijke gegevens?
 4. Wat zijn de categorieën van natuurlijke personen waarvan de gegevens verwerkt kunnen worden?
 5. Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we die?
 6. Profileren
 7. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
 8. Waar bewaren we uw persoonlijke gegevens?
 9. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
 10. Zijn uw persoonlijke gegevens veilig?
 11. Uw rechten en mogelijkheden
 12. Contact

 

1.     Wie is iELM?

iELM (Filip and Family SRL) werd in 2013 opgericht in Zweden. Wij zijn een klein familiebedrijf dat kleding in beperkte oplage ontwerpt en vervaardigt met als doel kinderen unieke kleding aan te kleden tegen de juiste prijs. We hebben momenteel meer dan 80.000 klanten en meer dan 100.000 volgers op Facebook, met de bedoeling om door heel Europa uit te breiden.

2.     Wat zijn persoonlijke gegevens?

"Persoonlijke gegevens" betreffen alle informatie aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Dergelijke informatie betreft onder meer uw naam, een identificatienummer, uw telefoonnummer, e-mailadres, postadres, gebruikersnaam, locatiegegevens, online identificatiemiddel, een of meer elementen met betrekking tot uw fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit, persoonlijke voorkeuren en surfgedrag, gegenereerde content, het IP-adres van uw computer, het MAC-adres van uw apparaat, alsmede informatie uit uw cookies, zoals gereguleerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het doel waarvan is de bescherming van de vertrouwelijkheid van alle EU-burgers en het voorkomen van schendingen van gegevens.

3.     Wat is verwerking van persoonlijke gegevens?

Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonlijke gegevens; al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken door middel van doorzending (inclusief aan derden), verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, blokkeren/beperken, wissen of vernietigen van gegevens

4.     Wat zijn de categorieën van natuurlijke personen waarvan de gegevens verwerkt kunnen worden?

Persoonlijke gegevens die door IELM (FILIP AND FAMILY) verwerkt worden, betreffen de volgende categorieën van natuurlijke personen: cliënten (zelfs na beëindiging van een contract), wettelijke of conventionele vertegenwoordigers van de klant, volmachthouders voor de account, extra kaartgevolmachtigden, mededebiteuren, endorsers, werkelijke begunstigden, evenals hun familieleden.

5.     Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we die?

Hoe verzamelen of ontvangen wij gegevens?

We verzamelen uw gegevens via websites, formulieren en bestellingen. U verstrekt gegevens direct aan ons wanneer u een aankoop doet op onze websites. We ontvangen indirect gegevens via cookies, om inzicht te krijgen in uw gebruik van de website en u te voorzien van relevante informatie.

Waarom verzamelen wij gegevens?

- om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen (bijv. om bestellingen te verwerken en u de producten te leveren die u bestelt op onze websites);

- om aan uw verzoeken gehoor te geven (bijv. om een vraag te beantwoorden die u via een contactformulier hebt ingestuurd);

- om u regelmatig nieuws te sturen (mocht u hier expliciet om verzoeken)

- om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (zoals voor facturering).

Afhankelijk van het doeleinde waarvoor uw gegevens gebruikt worden, kan de wettelijke grondslag voor verwerking van uw gegevens zijn:

Uw instemming;

 • Ons legitiem belang, bijvoorbeeld:
  • Verbetering van onze producten en diensten: om precies te zijn, onze zakelijke belangen zodat we beter inzicht krijgen in uw behoeften en verwachtingen, opdat wij onze diensten, websites en producten kunnen verbeteren ten behoeve van onze consumenten;
  • Fraudepreventie: om te garanderen dat betaling wordt voltooid en geen fraude wordt gepleegd.
  • Beveiliging van onze instrumenten: bewaking van de veiligheid van de door u gebruikte websites en ervoor zorgen dat ze correct functioneren en voortdurend verbeterd worden.
 • Uitvoering van een contract: om precies te zijn, verlenen van de diensten waarom u ons gevraagd hebt;
 • Wettelijke gronden, in het geval dat bewerking van gegevens wettelijk vereist is.

Algemene presentatie van informatie met betrekking tot interacties met ons en de gevolgen daarvan voor uw gegevens

Interactie

Welke persoonlijke gegevens ontvangen we mogelijk direct van u of als gevolg van uw contact met ons?

 

Wat is onze wettelijke grondslag om uw persoonlijke gegevens te verzamelen?

 

Wat is onze wettelijke grondslag om uw persoonlijke gegevens te verzamelen?

 

Nieuwsbrief en aanmelding voor commerciële informatie

Uw e-mailadres.

 

Om u marketingboodschappen te sturen (op verzoek) die aangepast kunnen worden aan uw “profiel” op basis van uw bij ons bekende persoonlijke gegevens en voorkeuren; Dit gebeurt op basis van instemming.

Analyses uitvoeren en statistische gegevens verzamelen. Dit gebeurt op basis van legitiem belang.

Onderhouden van een lijst van geblokkeerde personen als u ons verzocht hebt geen contact meer op te nemen. Dit gebeurt op wettelijke gronden.

 

- Instemming: om u direct marketingboodschappen te sturen.

- Legitiem belang: om onze marketingboodschappen aan te passen en inzicht te krijgen in de effectiviteit ervan, en ervoor te zorgen dat u de meest relevant ervaring hebt, opdat wij meer inzicht hebben in uw behoeften en verwachtingen en daarmee onze diensten en producten verbeteren.

- Wettelijke gronden: Om uw informatie te bewaren op een lijst van geblokkeerde personen wanneer u ons verzocht hebt geen marketingboodschappen meer te sturen.

 

Online navigatie

Informatie die verzameld is middels cookies* of vergelijkbare technologieën wanneer u over iELM-websites navigeert.

* Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw apparaat (computer, tablet of telefoon) wanneer u op het internet surft, inclusief op iELM-websites.

Afhankelijk van hoeveel contact u met ons hebt, kunnen deze gegevens omvatten: uw e-mailadres, uw voornaam en achternaam.

 

Wij gebruiken waar van toepassing cookies samen met andere persoonlijke gegevens die u al met ons hebt gedeeld (zoals eerder gedane aankopen of als u al bent aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrief) voor de volgende doeleinden:

om de juiste werking van websites mogelijk te maken:

- inhoud correct weergeven; aanmaken en behouden van uw authenticatiegegevens;

- personalisering van de interface, bijv. de gebruikte taal;

- parameters met betrekking tot uw apparaat, waaronder schermresolutie, etc.

Om ervoor te zorgen dat de websites veilig en beveiligd zijn en u beschermen tegen fraude en incorrect gebruik van onze websites of diensten;

Om statistische gegevens te verzamelen: ter voorkoming van dubbele registratie van bezoekers, om inzicht te hebben in de respons van gebruikers op onze advertentiecampagnes, ter verbetering van onze aanbiedingen, om te weten hoe onze websites hebt ontdekt. Dit gebeurt op basis van legitiem belang.

Om online advertenties op basis van gedrag te bieden: om u online advertenties te laten zien van producten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent op basis van uw eerdere gedrag, om u advertenties en content op sociale platforms te laten zien.

Om onze dienstverlening aan u te personaliseren: u aanbevelingen, marketingboodschappen of content te sturen op basis van uw profiel en interesses; om onze websites weer te geven op een manier die aan u is aangepast, zoals in uw taal, gepersonaliseerde cookies voor de gebruikersinterface (namelijk parameters met betrekking tot uw apparaat, zoals schermresolutie, voorkeur voor lettertypen, etc.); om de verspreiding van onze content op sociale media-websites mogelijk te maken (deelknoppen voor weergave van de website). Dit gebeurt op basis van instemming.

 

 

- Instemming: voor alle overige cookies.

- Legitiem belang: om ervoor te zorgen dat wij u toepasselijke websites, advertenties en boodschappen aanbieden en die continu worden verbeterd voor cookies die (i) essentieel zijn voor de werking van de websites, en (ii) deze volledig veilig houden.

- Wettelijke gronden: om uw informatie te bewaren op een lijst van geblokkeerde personen wanneer u ons verzocht hebt geen direct marketing meer te sturen.

 

Verzoeken

Informatie die we verzamelen wanneer u ons een vraag stelt (bijv. middels het contactformulier) over onze producten en de eigenschappen ervan.

 

Afhankelijk van hoeveel contact u met ons hebt kunnen deze gegevens omvatten: uw e-mailadres, uw voornaam en achternaam, andere informatie die u met ons hebt gedeeld (waaronder eventueel persoonlijke gegevens).

 

Om uw vragen te beantwoorden; om u in contact te brengen met de relevante diensten, indien van toepassing. Dit gebeurt op basis van instemming.

Voor statistische doeleinden. Dit gebeurt op basis van legitiem belang.

 

 

- Instemming: om uw vragen te beantwoorden.

- Legitiem belang: om een beter inzicht te krijgen in de behoeften en verwachtingen van onze klanten en op basis daarvan onze diensten en producten te verbeteren.

 

 

A. Interactie: Nieuwsbrief en aanmelding voor commerciële informatie

Welke persoonlijke gegevens ontvangen we mogelijk direct van u of als gevolg van uw contact met ons?

Uw e-mailadres.

Hoe en waarom kunnen we uw gegevens gebruiken?

Om u marketingboodschappen te sturen (op verzoek) die aangepast kunnen worden aan uw “profiel” op basis van uw bij ons bekende persoonlijke gegevens en voorkeuren; Dit gebeurt op basis van instemming.

Analyses uitvoeren en statistische gegevens verzamelen. Dit gebeurt op basis van legitiem belang.

Onderhouden van een lijst van geblokkeerde personen als u ons verzocht hebt geen contact meer op te nemen. Dit gebeurt op wettelijke gronden.

Wat is onze wettelijke grondslag om uw persoonlijke gegevens te verzamelen?

- Instemming: om u direct marketingboodschappen te sturen.

- Legitiem belang: om onze marketingboodschappen aan te passen en inzicht te krijgen in de effectiviteit ervan, en ervoor te zorgen dat u de meest relevant ervaring hebt, opdat wij meer inzicht hebben in uw behoeften en verwachtingen en daarmee onze diensten en producten verbeteren.

- Wettelijke gronden: Om uw informatie te bewaren op een lijst van geblokkeerde personen wanneer u ons verzocht hebt geen marketingboodschappen meer te sturen.

B. Interactie: Online navigatie

Informatie die verzameld is middels cookies* of vergelijkbare technologieën wanneer u over iELM-websites navigeert.

* Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw apparaat (computer, tablet of telefoon) wanneer u op het internet surft, inclusief op iELM-websites.

Welke persoonlijke gegevens ontvangen we mogelijk direct van u of als gevolg van ons contact met u?

Afhankelijk van hoeveel contact u met ons hebt, kunnen deze gegevens omvatten: uw e-mailadres, uw voornaam en achternaam.

Hoe en waarom kunnen we uw gegevens gebruiken?

Wij gebruiken waar van toepassing cookies samen met andere persoonlijke gegevens die u al met ons hebt gedeeld (zoals eerder gedane aankopen of als u al bent aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrief) voor de volgende doeleinden:

om de juiste werking van websites mogelijk te maken:

- inhoud correct weergeven; aanmaken en behouden van uw authenticatiegegevens;

- personalisering van de interface, bijv. de gebruikte taal;

- parameters met betrekking tot uw apparaat, waaronder schermresolutie, etc.

Om ervoor te zorgen dat de websites veilig en beveiligd zijn en u beschermen tegen fraude en incorrect gebruik van onze websites of diensten;

Om statistische gegevens te verzamelen: ter voorkoming van dubbele registratie van bezoekers, om inzicht te hebben in de respons van gebruikers op onze advertentiecampagnes, ter verbetering van onze aanbiedingen, om te weten hoe onze websites hebt ontdekt. Dit gebeurt op basis van legitiem belang.

Om online advertenties op basis van gedrag te bieden: om u online advertenties te laten zien van producten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent op basis van uw eerdere gedrag, om u advertenties en content op sociale platforms te laten zien.

Om onze dienstverlening aan u te personaliseren: u aanbevelingen, marketingboodschappen of content te sturen op basis van uw profiel en interesses; om onze websites weer te geven op een manier die aan u is aangepast, zoals in uw taal, gepersonaliseerde cookies voor de gebruikersinterface (namelijk parameters met betrekking tot uw apparaat, zoals schermresolutie, voorkeur voor lettertypen, etc.); om de verspreiding van onze content op sociale media-websites mogelijk te maken (deelknoppen voor weergave van de website). Dit gebeurt op basis van instemming.

Wat is onze wettelijke grondslag om uw persoonlijke gegevens te verzamelen?

- Instemming: voor alle overige cookies.

- Legitiem belang: om ervoor te zorgen dat wij u toepasselijke websites, advertenties en boodschappen aanbieden en die continu worden verbeterd voor cookies die (i) essentieel zijn voor de werking van de websites, en (ii) deze volledig veilig houden.

- Wettelijke gronden: om uw informatie te bewaren op een lijst van geblokkeerde personen wanneer u ons verzocht hebt geen direct marketing meer te sturen.

C. Interactie: Verzoeken

Informatie die we verzamelen wanneer u ons een vraag stelt (bijv. middels het contactformulier) over onze producten en de eigenschappen ervan.

Welke persoonlijke gegevens we mogelijk direct van u ontvangen of als gevolg van uw contact met ons?

Afhankelijk van hoeveel contact u met ons hebt kunnen deze gegevens omvatten: uw e-mailadres, uw voornaam en achternaam, andere informatie die u met ons hebt gedeeld (waaronder eventueel persoonlijke gegevens).

Hoe en waarom kunnen we uw gegevens gebruiken?

Om uw vragen te beantwoorden; om u in contact te brengen met de relevante diensten, indien van toepassing. Dit gebeurt op basis van instemming.

Voor statistische doeleinden. Dit gebeurt op basis van legitiem belang.

Wat is onze wettelijke grondslag om uw persoonlijke gegevens te verzamelen?

- Instemming: om uw vragen te beantwoorden.

- Legitiem belang: om een beter inzicht te krijgen in de behoeften en verwachtingen van onze klanten en op basis daarvan onze diensten en producten te verbeteren.

6.     Profileren

Bij het versturen of weergeven van gepersonaliseerde boodschappen of content maken wij mogelijk gebruik van “profileren” (elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling om aspecten met betrekking tot voorkeuren, interesses, economische situatie, gedrag, locatie, gezondheid, financiële status of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen). Dit betekent dat wij mogelijk in bepaalde situaties persoonlijke gegevens van u verzamelen (versturen van nieuwsbrieven, opnieuw advertenties tonen aan bezoekers van iELM-websites, bundeling van bezoekers van iELM-websites op het niveau van internetinteresses en gebruik van deze informatie voor marketingdoeleinden) zoals beschreven in de tabel hierboven. Wij centraliseren deze gegevens en analyseren ze om uw persoonlijke voorkeuren en/of interesses te evalueren en anticiperen.

Wij sturen of tonen u boodschappen en/of content die is aangepast aan uw interesses/behoeften, op basis van onze analyse.

In bepaalde situaties kunt u verwerking van uw gegevens voor “profileren” weigeren. Zie de paragraaf “Uw rechten en mogelijkheden” hieronder.

9.     Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens kunnen namens ons worden verwerkt door onze vertrouwde leveranciers.

Wij zetten vertrouwde externe partijen in om namens ons een reeks aan activiteiten te verzorgen. Wij verstrekken hen de informatie die ze nodig hebben om de dienst te verlenen en vragen hen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken. Wij zullen ons altijd tot het uiterste inzetten om ervoor te zorgen dat de externe partijen waarmee we werken, de veiligheid van alle persoonlijke gegevens handhaven. Wij kunnen bijvoorbeeld diensten toevertrouwen waarvoor persoonlijke gegevens verwerkt moeten worden:

 • Aan externe partijen die ons helpen met het aanbieden van digitale diensten, zoals het beheer van de iELM-webpagina's op sociale mediawebsites, identiteitsbeheer, evaluaties en controles, web- en zoekmachine-analyse;
 • Voor advertenties en marketing via digitale en sociale media om ons te ondersteunen met adverteren, marketing en marketingcampagnes en de effectiviteit daarvan te analyseren, en uw contactgegevens en vragen te beheren; de bezorging van een product bij u, bijv. via een externe post- of bezorgdienst;
 • Aan externe partijen die ons IT-diensten leveren, waaronder platform-providers, hosting, onderhouds- en ondersteuningsdiensten voor onze databases, alsmede onze software en applicaties die gegevens met betrekking tot u kunnen bevatten (dergelijke diensten hebben soms toegang tot de gegevens nodig om de noodzakelijke taken uit te voeren);
 • Aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, toezichthouders, rechtbanken of andere publieke autoriteiten, wanneer we een wettelijke verplichting hebben of wettelijk gemachtigd zijn;
 • Aan een externe partij of instantie wanneer openbaarmaking van dergelijke gegevens noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van de van toepassing zijnde wet of een ander wettelijke vereiste;

8.     Waar bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een land binnen de Europese Economische Ruimte ("EER").

Ze kunnen mogelijk overgedragen worden aan dienstverleners die namens ons werken, zoals hierboven beschreven. Hiervan zijn enkele gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, namelijk in de Verenigde Staten van Amerika (conform het Privacy Shield van de EU en de VS). De overdracht van deze gegevens mag alleen plaats vinden op een veilige manier en conform de van toepassing zijnde regelgeving.

Mochten wij uw gegevens overdragen naar landen die geen afdoende niveau van bescherming voor de gegevens kunnen bieden, zullen wij alle mogelijke noodzakelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de externe partijen aan wie de gegevens zijn overgedragen, de voorwaarden van dit Beleid naleven. Deze maatregelen kunnen onder meer de rechtstreekse controle van standaarden betreffen die door deze externe partijen toegepast worden voor gegevensbescherming en -beveiliging en/of de tenuitvoerlegging van desbetreffende overeenkomsten (bijv. de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Commissie van de Europese Unie). Mocht een dergelijke overdracht plaatsvinden, dan zult u van de overdracht en de ontvangers daarvan (de externe partijen) op de hoogte gesteld worden.

Voor aanvullende vragen verzoeken wij u contact met ons op te nemen viadataprotection@ielm.nl.

9.     Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw gegevens alleen voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens worden opgeslagen, om aan uw behoeften en onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

We gebruiken de volgende criteria om vast te stellen hoelang uw gegevens mogen worden bewaard:

 • Wanneer u goederen en/of diensten aanschaft, bewaren we uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze contractuele relatie;
 • Als u gebruik maakt van een promotionele aanbieding, bewaren we uw gegevens voor de duur van de promotionele aanbieding;
 • Als u contact met ons opneemt met een vraag, bewaren we uw persoonlijke gegevens voor de duur van de periode die nodig is om uw vragen te verwerken, maar niet langer dan drie jaar sinds de laatste correspondentie;
 • Wanneer u hebt ingestemd met direct marketing, bewaren we uw persoonlijke gegevens tot het moment dat u uzelf hiervoor afmeldt of ons verzoekt de gegevens te vernietigen;
 • Mochten cookies op uw computer bewaard worden, dan bewaren we deze voor zolang als nodig is om hun doel te bereiken (bijv. voor de duur van een sessie voor een cookie voor winkelmandjes of voor sessie-ID cookies) en voor zolang als vastgelegd in lokale wetgeving en richtlijnen. In dit verband informeren wij u dat gegevens die via cookies worden verwerkt voor het aanbieden van gedragsgebaseerde advertenties om onze dienstverlening aan u aan te passen en u in staat te stellen uw inhoud te delen op sociale mediawebsites (deelknoppen om de website weer te geven) niet langer dan één jaar na verzameling worden bewaard, zoals u daarmee hebt ingestemd.

We kunnen bepaalde persoonlijke gegevens bewaren om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, alsmede om onze rechten te beheren (bijv. ter ondersteuning van een eis in een rechtbank), of voor statistische of historische doeleinden.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben worden deze verwijderd uit onze systemen en wordt onze administratie geanonimiseerd, zodat u hierdoor niet langer geïdentificeerd kunt worden.

10.     Zijn uw persoonlijke gegevens veilig?

 

Wij verplichten ons ertoe de veiligheid van uw gegevens te bewaken en wij nemen alle noodzakelijke en redelijke maatregelen om de wetgeving in acht te nemen. Daarnaast verplichten wij ons ertoe dat derden die bij deze activiteit ingeschakeld worden en uw persoonlijke gegevens beheren, de huidige wetgeving naar behoren in acht nemen.

Wij zullen de wettelijke vereisten voor bescherming van persoonlijke gegevens in acht nemen, en zodra we de persoonlijke gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen toepassen om onbevoegde toegang tegen te houden.

Websites kunnen soms links van en naar onze partnerwebsites bevatten. Mocht u op een dergelijke link naar een andere website klikken, bedenk u dan dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij op geen

11.     Uw rechten en mogelijkheden

iELM respecteert uw recht op privacy: het is belangrijk dat u controle hebt over uw persoonlijke gegevens. U hebt de volgende rechten:

Het recht op informatie: U hebt het recht om duidelijke, transparante, begrijpelijke en eenvoudig toegankelijke informatie te ontvangen over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken en met betrekking tot uw rechten. Dit is het doel van de informatie in dit beleid.

Het recht op toegang: U hebt het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren. Op uw verzoek verstrekt iELM een overzicht van alle verwerkte persoonlijke gegevens. Extra exemplaren moeten eventueel vergoed worden, afhankelijk van de daadwerkelijke kosten hiervoor voor iELM.

Voor een dergelijk verzoek kunt u contact met ons opnemen met gebruik van de onderstaande informatie.

Het recht op rectificatie: U hebt het recht om te verzoeken dat uw gegevens gerectificeerd worden wanneer deze incorrect of verouderd zijn en/of deze aan te vullen wanneer ze incompleet zijn.

Voor een dergelijk verzoek kunt u contact met ons opnemen met gebruik van de onderstaande informatie.

Het recht om te verwijderen en het recht om te worden vergeten: In bepaalde gevallen hebt u het recht tot het verwijderen of vernietigen van uw gegevens. Dit is geen absoluut recht, omdat wij soms verplicht zijn uw gegevens te bewaren op grond van wettelijke of juridische redenen.

Mocht u uw persoonlijke gegevens willen verwijderen, neem dan alstublieft contact met ons op met gebruik van de onderstaande informatie.

Het recht om direct marketing, waaronder profileren, te stoppen: U kunt uzelf te allen tijde afmelden voor onze direct marketingboodschappen of deze stopzetten.

Dit kunt u eenvoudig doen door te klikken op de knop “afmelden” in onze e-mails en boodschappen. U kunt ook contact met ons opnemen door gebruik te maken van de informatie hieronder.

Mocht u alle profileringsactiviteiten stop willen zetten, neem dan alstublieft contact met ons op met gebruik van de onderstaande informatie.

Het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken voor de verwerking van gegevens op basis van instemming: U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken voor de verwerking van uw gegevens wanneer dit gebaseerd is op uw instemming. Het intrekken van toestemming is niet van invloed op de wettigheid van verwerking van gegevens in de periode voorafgaand aan de intrekking. Raadpleeg de tabel in de paragraaf “Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we die?”, in het bijzonder de kolom “Wat is onze wettelijke grondslag om uw persoonlijke gegevens te verzamelen?” om gevallen te bepalen waar verwerking is gebaseerd op instemming.

Mocht u uw toestemming in willen trekken, neem dan alstublieft contact met ons op met gebruik van de onderstaande informatie.

Het recht van bezwaar tegen verwerking op basis van legitieme belangen: U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens wanneer dit gebeurt op basis van legitieme belangen. Raadpleeg de tabellen in de paragraaf “Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we die?”, in het bijzonder de kolom “Wat is onze wettelijke grondslag om uw persoonlijke gegevens te verzamelen?” om gevallen te bepalen waar verwerking is gebaseerd op instemming.

Voor een dergelijk verzoek kunt u contact met ons opnemen met gebruik van de onderstaande informatie.

Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit: U hebt het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land tegen de databeschermingspraktijken van iELM.

Het recht op gegevensportabiliteit: U hebt het recht uw gegevens te verplaatsen, kopiëren of over te dragen van onze database naar een andere. Dit is exclusief van toepassing op door u verstrekte gegevens, wanneer verwerking gebeurt met uw instemming of op basis van een contract en wordt uitgevoerd middels geautomatiseerde procedures. Zie de tabel in de paragraaf “Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we die?”, in het bijzonder de kolom “Wat is onze wettelijke grondslag om uw persoonlijke gegevens te verzamelen?” om gevallen te bepalen waar verwerking is gebaseerd op een contract of op instemming.

Het recht op beperking van verwerking: U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit betekent dat er grenzen zijn aan de verwerking van uw gegevens, waarbij we de gegevens bewaren maar deze niet gebruiken of verwerken. Dit recht is van toepassing in speciale situaties die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn beschreven, te weten in gevallen waar de juistheid van de gegevens wordt betwist, gedurende de periode die nodig is om de fout vast te stellen, of wanneer verwerking illegaal is en, in plaats van verwijdering van de gegevens, beperking de voorkeur heeft.

Mocht u om beperking willen verzoeken, neem dan alstublieft contact met ons op met gebruik van de onderstaande informatie.

Het recht om cookies uit te schakelen: Naast het recht om uw toestemming voor cookies in te trekken voor cookies waarvoor instemming vereist was (zie de tabel boven), hebt u het recht om cookies uit te schakelen. Instellingen van internetbrowsers zijn meestal standaard ingesteld op het accepteren van cookies, maar u kunt dit aanpassen in uw browserinstellingen.

Veel cookies worden gebruikt om de mate van gebruik of de functionaliteit van websites te verbeteren. Het uitschakelen van cookies kan u daarom verhinderen gebruik te maken van bepaalde delen van onze websites, zoals beschreven in de relevante tabel over cookies.

Mocht u cookies willen beperken of alle door onze of andere websites gebruikte cookies willen blokkeren (hoewel dit u zal beperken in het gebruik van bepaalde delen van de website), dan kunt u dit doen via uw browserinstellingen. Met de helpfunctie van uw browser kunt u uitvinden hoe u dit doet. Klik voor meer informatie op de volgende link:

http://www.aboutcookies.org/;

Voor volledige informatie over door ons bewaarde cookies, hun doel en hoe u ze kunt uitschakelen, bezoekt u de webpagina Cookiebeleid.

Wij kunnen om uw identiteitsbewijs vragen teneinde gehoor te geven aan uw verzoek.

12.     Contact

Mocht u vragen hebben over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen en gebruiken, of mocht u gebruik willen maken van een of meer van de hierboven beschreven rechten, neem dan contact met ons op via dataprotection@ielm.nl.